Sveicam Pasaules dzīvnieku dienā!

"Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt". (Latvijas Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula)

Biedrība „DzīvniekuSOS” sveic visus četrkājaiņus un viņu draugus Pasaules dzīvnieku dienā, ko ik gadu atzīmē 4.oktobrī!

Šis datums Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai ir izvēlēts, jo tā ir svētā Asīzes Franciska nāves diena. Katoļu svētais Asīzes Francisks ir dabas mīļotāju un dzīvnieku un vides aizbildnis, kuru mēdz saukt arī par „Renesanses humānisma rīta zvaigzni”. 

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad vairāki ekologi aicināja aizsargāt izzūdošās savvaļas dzīvnieku sugas.  Mūsdienās Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā runā par jebkura veida un sugas dzīvnieku problēmjautājumiem, taču pēdējos gados šī diena ir kļuvusi galvenokārt par mājdzīvnieku aizsardzības dienu, jo 20.gadsimta beigās un 21.gadsimtā visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka. 

Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas misija ir godināt visas dzīvības formas, aicināt uz labestību, iejūtību un uz patiesu draudzību ar dzīvnieku pasauli, apzināties dažādās dzīvnieku lomas cilvēka dzīvē un pateikties dzīvniekiem par viņu esību un spēju bagātināt cilvēku dzīvi.

Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumi