Konts ziedojumiem

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "DzīvniekuSOS"

Juridiskā adrese: Volguntes iela 6/8, Rīga, LV-1046

Reģ.Nr. 40008105469

AS Swedbank

LV77HABA0551014358802