Bišulejās pazudusi rudibalta kaķenīte

Babītes pagastā, Mežārēs, ciematā Bišulejas, 06.06.2012 pazuda 1. gadu jauna balti-ruda kaķenīte. Sterilizēta. Ļoti mīļa un bailīga.

Tel.26863236. Atlīdzība garantēta.