Pārskats par biedrības “DzīvniekuSOS” darbību 2009.gadā

2011-08-24 00:26

Lai gan ekonomiskās krīzes dēļ 2009.gadā  saruka “DzīvniekuSOS” saņemto ziedojumu un citu līdzekļu apjoms, biedrība tomēr turpināja darboties, lai sasniegtu savus mērķus:

1. Sabiedrības izglītošana un informēšana

1.1. Mājas lapa www.dzivniekusos.lv.

Pārskata periodā biedrība turpināja uzturēt mājas lapu www.dzivniekusos.lv, kurā apkopota informācija par dzīvniekiem, kas meklē mājas, kā arī pazudušajiem un atrastajiem dzīvniekiem, tā veicinot informācijas apriti par dzīvniekiem, kas palikuši bez pajumtes un aprūpes. Tāpat mājas lapā tiek nodrošināta iespēja nosūtīt tiešsaistes ziņojumu par cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem.

1.2. Karstais tālrunis

Neraugoties uz to, ka „DzīvniekuSOS" ir pilnībā brīvprātīga biedrība, kurā nav algotu darbinieku, pārskata gadā biedrība turpināja nodrošināt diennakts karstā tālruņa darbību. Pārskata periodā uz karsto tālruni saņemti un apstrādāti aptuveni 15 ziņojumi diennaktī, kopumā pārskata gadā aptuveni 5400 ziņojumu.  Tālrunis kalpo ne vien kā iespēja iedzīvotājiem paziņot par cietsirdību pret dzīvniekiem vai labturības pārkāpumiem, bet arī kā konsultāciju tālrunis, kur cilvēki var saņemt padomus par to, kā kopt un aprūpēt savu dzīvnieku, kā rīkoties, saskaroties ar dzīvnieku tiesību pārkāpumiem u.tml.

2. Praktiskais darbs

2.1. Dzīvnieku aprūpe un adopcija

2009.gadā sniegta palīdzība 109 dzīvniekiem – 100 kaķiem un 9 suņiem. Biedrība savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas izvirzītas dzīvnieku patversmēm, tāpēc visi biedrības adopcijai nodotie dzīvnieki, kas sasnieguši attiecīgo vecumu, tiek sterilizēti, apstrādāti pret parazītiem un potēti pret trakumsērgu, kā arī visiem dzīvniekiem tiek nodrošināta veterinārā apskate un nepieciešamības gadījumā ārstēšana.

2.2. Klaiņojošo kaķu sterilizācija

Pārskata periodā biedrība sadarbībā ar portālu Ziedot.lv turpināja projektu „Pilsētas kaķu dzīve”. Projekts paredz īstenot pasaulē veiksmīgi pielietoto bezsaimnieku kaķu kontroles programmu „noķer-sterilizē-atlaiž”. Programma „noķer-sterilizē-atlaiž” novērš ielas kaķu koloniju palielināšanos, jo nerodas aizvien jauni kaķēni. Mazinās arī infekciju risks, jo smagi slimos kaķus humāni eitanazē. Pārskata periodā projekta ietvaros palīdzība sniegta 427  kaķiem, šim nolūkam izlietojot 7821,04 latus no ziedotajiem līdzekļiem.

2.3. Cietsirdības gadījumu novēršana

2009.gadā biedrība pēc iedzīvotāju ziņojumiem apsekojusi 150 vietas, kur saņemta informācija par iespējamiem cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem. Vairumā gadījumu biedrība atrisināja situāciju saviem spēkiem, veicot izskaidrošanas darbu vai vienojoties ar dzīvnieku turētājiem par labprātīgu dzīvnieku atdošanu biedrībai ar mērķi nodot tos adopcijai. 7 gadījumos biedrība situācijas risināšanā iesaistīja atbildīgās institūcijas – Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts policiju, vietējās pašvaldības.

3. Politikas veidošana

3.1. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome

2009.gadā biedrība turpināja darbu Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, piedaloties padomes sanāksmēs un sniedzot viedokli par padomes darba kārtībā izvirzītajiem jautājumiem.

3.2. Normatīvo aktu pilnveidošana

Biedrība iesaistījās normatīvo aktu pilnveidošanā un dzīvnieku aizsardzības situācijas uzlabošanā, sniedzot atzinumus par piecu normatīvo aktu projektiem, piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs, Zemkopības ministrijas darba grupās normatīvo aktu izstrādei.

3.3. Citi pasākumi

2009.gada septembrī biedrība aktīvi iesaistījās DzAĒP aktivitātēs cīņai pret reliģiskās kaušanas atļaušanu Latvijā. Biedrība nodrošināja protesta pasākumu mediju komunikāciju, piedalījās protesta piketa organizēšanā un norisē, veica starptautisko normatīvo dokumentu analīzi, sagatavoja vēstules un atzinumus Zemkopības ministrijai, Ministru Kabinetam, Saeimai.

4. Brīvprātīgo darbs

Kustība „Jumts virs galvas”

Biedrība organizē un koordinē brīvprātīgo kustību „Jumts virs galvas”. Kustības mērķis ir atslogot dzīvnieku patversmes, izmitinot bez aprūpes palikušos dzīvniekus pagaidu mājās pie brīvprātīgajiem. Kustības „Jumts virs galvas” dalībnieki izmitina pie sevis mājās un uzņemas rūpes par dzīvniekiem līdz brīdim, kamēr tie tiek nodoti adopcijai. Pārskata periodā kustībā bija iesaistīti aptuveni 30 brīvprātīgie, kas izmitināja pie sevis mājās dzīvniekus – suņus un kaķus.

DARBĪBAS REZULTĀTI

- sniegta palīdzība 109 dzīvniekiem;

- sagatavoti atzinumi par pieciem normatīvo aktu projektiem;

- apsekoti 150 cietsirdības ziņojumi;

- turpināts projekts „Pilsētas kaķu dzīve”

SAŅEMTO ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS

- saņemto ziedojumu kopsumma 19 490 lati;

- izlietoto ziedojumu kopsumma 19 490 lati, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 17 855 lati:

             - veterinārie pakalpojumi 16 929 Ls;

             - dzīvnieku viesnīcas pakalpojumi 811 Ls;

             - dzīvnieku barība 115 Ls;

- administratīvie izdevumi 1635 lati.

ZIEDOTĀJI 2009.gadā

Juridiskas personas:  2426,72 lati

Fiziskas personas:  15 716,77 lati