Pārskats par biedrības “DzīvniekuSOS” darbību 2008.gadā

2011-08-24 00:26

Pārskats par biedrības “DzīvniekuSOS” darbību 2008.gadā

Pateicoties visiem ziedotājiem, bez kuru atbalsta biedrības darbība nebūtu iespējama, biedrība "DzīvniekuSOS" informē par paveikto 2008.gadā.

1. Sabiedrības izglītošana un informēšana

1.1. Informatīvā kampaņa „Nav vērts vairāk dzīvot” (2008.gada novembris - decembris)

Kampaņa „Nav vērts vairāk dzīvot” tika īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Dzīvnieku drauga fonds” un reklāmas aģentūru „King Banzai”. Kampaņas ģenerālsponsors – TV3. Kampaņas ietvaros tika izgatavots videoklips un informatīvie materiāli ar mērķi aicināt sabiedrību atbildīgi izturēties pret mājdzīvniekiem. Kampaņas video un audio klipos, presē, vides un lielveikalu monitoru reklāmās pausts vēstījums: 5000 dzīvnieku nespēj paši pateikt, ka vairs nav jēgas dzīvot, bet mums ir iespēja tiem palīdzēt! Kampaņas rezultātā uz īpaši atvērto ziedojumu tālruni tika saņemts 5371 zvans, ziedojumos saņemot kopumā 4194,79, no kuriem biedrība „DzīvniekuSOS” saņēma 2097,40 Ls.

1.2. Dzīvnieku aizsardzības diena 2008

Vispasaules dzīvnieku dienā 2008.gada 4.oktobrī biedrība Zelta Zivtiņas „tramvajā - dzīvoklī" organizēja koncertakciju „Dzīvnieki nav rotaļlietas. Padomā, pirms pieradini!", aicinot atbildīgi izturēties pret mīļdzīviekiem. Akcijas laikā pazīstamas grupas un mūziķi sniedza labdarības koncertu.

1.3. Mājas lapa www.dzivniekusos.lv.

Pārskata periodā biedrība turpināja uzturēt mājas lapu www.dzivniekusos.lv, kurā apkopota informācija par dzīvniekiem, kas meklē mājas, kā arī pazudušajiem un atrastajiem dzīvniekiem, tā veicinot informācijas apriti par dzīvniekiem, kas palikuši bez pajumtes un aprūpes. Tāpat mājas lapā tiek nodrošināta iespēja nosūtīt tiešsaistes ziņojumu par cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem. Pārskata periodā šādā veidā saņemti 96 ziņojumi par cietsirdību pret dzīvniekiem un dzīvnieku labturības pārkāpumiem.

Pārskata periodā biedrība uzsāka darbu pie jaunas mājas lapas izstrādes. Tika izstrādāta jauna mājas lapas administratīvā sadaļa, kas ietver datu bāzi saņemto vardarbības ziņojumu un sludinājumu apstrādei, brīvprātīgo reģistru, kā arī datu analīzes un apstrādes iespējas.

1.4. Karstais tālrunis

Neraugoties uz to, ka „DzīvniekuSOS’ ir pilnībā brīvprātīga biedrība, kurā nav algotu darbinieku, pārskata gadā tika nodrošināta diennakts karstā tālruņa darbība. Pārskata periodā uz karsto tālruni saņemti un apstrādāti aptuveni 10 ziņojumi diennaktī, kopumā pārskata gadā aptuveni 7000 ziņojumu.

1.5. Konference “Vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija - ieguvumi, sadarbība, risinājumi"

Biedrība „DzīvniekuSOS sadarbībā ar dzīvnieku pansiju “Ulubele", patversmi “Dzīvnieku draugs" un Zemkopības ministriju Eiropas Savienības Veterinārās nedēļas ietvaros rīkoja konferenci “Vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija - ieguvumi, sadarbība, risinājumi" par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību un ar to saistītajām izmaiņām. Konferencē tika pārrunāti ieguvumi, problēmas un atbildīgo institūciju sadarbība saistībā ar izmaiņām dzīvnieku tiesību aizsardzības jomā, ko paredzēja 2008.gada 15.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.277 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība".

2. Praktiskais darbs

2.1. Dzīvnieku aprūpe un adopcija

2008.gadā sniegta palīdzība un atrastas jaunas mājas 320 dzīvniekiem - 310 kaķiem un 10 suņiem. Biedrība savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas izvirzītas dzīvnieku patversmēm, tāpēc visi biedrības adopcijai nodotie dzīvnieki, kas sasnieguši attiecīgo vecumu, tiek sterilizēti, apstrādāti pret parazītiem un potēti pret trakumsērgu, kā arī visiem dzīvniekiem tiek nodrošināta veterinārā apskate un nepieciešamības gadījumā ārstēšana.

2.2. Klaiņojošo kaķu sterilizācija

Pārskata periodā biedrība sadarbībā ar portālu Ziedot.lv atjaunoja projektu „Pilsētas kaķu dzīve”. Projekts paredz īstenot pasaulē veiksmīgi pielietoto bezsaimnieku kaķu kontroles programmu „noķer-sterilizē-atlaiž”. Programma „noķer-sterilizē-atlaiž” novērš ielas kaķu koloniju palielināšanos, jo nerodas aizvien jauni kaķēni. Mazinās arī infekciju risks, jo smagi slimos kaķus humāni eitanazē. Pārskata periodā projekta ietvaros palīdzība sniegta 266 kaķiem, šim nolūkam izlietojot 5129.50 Ls no ziedotajiem līdzekļiem.

2.3. Cietsirdības gadījumu novēršana

2008.gadā biedrība pēc iedzīvotāju ziņojumiem apsekojusi 150 vietas, kur saņemta informācija par iespējamiem cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem. Vairumā gadījumu biedrība atrisināja situāciju saviem spēkiem, veicot izskaidrošanas darbu vai vienojoties ar dzīvnieku turētājiem par labprātīgu dzīvnieku atdošanu biedrībai ar mērķi nodot tos adopcijai. 7 gadījumos biedrība situācijas risināšanā iesaistīja atbildīgās institūcijas – Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts policiju, vietējās pašvaldības.

3. Politikas veidošana

3.1. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome

2008.gadā biedrība turpināja darbu Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, piedaloties padomes sanāksmēs un sniedzot viedokli par padomes darba kārtībā izvirzītajiem jautājumiem.

3.2. Normatīvo aktu pilnveidošana

Biedrība iesaistījās normatīvo aktu pilnveidošanā un dzīvnieku aizsardzības situācijas uzlabošanā, sniedzot atzinumus par 7 normatīvo aktu projektiem, piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs, Zemkopības ministrijas darba grupās normatīvo aktu izstrādei.

3.3. Citi pasākumi

Pārskata periodā biedrība parakstīja Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu, kā arī piedalījās memoranda īstenošanas mehānisma izstrādē.

4. Brīvprātīgo darbs

Kustība „Jumts virs galvas”

Biedrība organizē un koordinē brīvprātīgo kustību „Jumts virs galvas”. Kustības mērķis ir atslogot dzīvnieku patversmes, izmitinot bez aprūpes palikušos dzīvniekus pagaidu mājās pie brīvprātīgajiem. Kustības „Jumts virs galvas” dalībnieki izmitina pie sevis mājās un uzņemas rūpes par dzīvniekiem līdz brīdim, kamēr tie tiek nodoti adopcijai. Pārskata periodā kustībā bija iesaistīti 29 brīvprātīgie, kas izmitināja 200 dzīvniekus – suņus un kaķus.

 

Ziedotāji 2008.gadā

Juridiskas personas: 7 (6232.00 Ls)

Fiziskas personas: 458 (20 435.95 Ls)

Anonīmi ziedojumi: 107.44


Saņemto ziedojumu kopsumma: 27 275 Ls

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2008.gadu

Posteņa nosaukums Pārskata periods

2008 2007

I Biedru nauda, iestāšanās nauda

un citas gadskārtējās iemaksas 1080 530

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 27275 10494

III Saņemtie mantojumi

IV Saņemtās dotācijas (no valsts budžeta

un pašvaldības budžetiem)

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 1005 3

VI Citi ieņēmumi

VII Ieņēmumi kopā 29360 11027

VIII Izdevumi 42155 8710

1. Naudas maksājumi personām

2. Materiālu izdevumi 462 86

3. Algas

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu

nolietojums un norakstīšana 42

6. Citi izdevumi 41651 8624

IX Nodokļi

X Izdevumi kopā 42155 8710

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība -12795 2317

 

PĀRSKATS PAR LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU 2008.gadā

Kopā 40 700

t.sk. Veterinārie pakalpojumi 38 431

Dzīvnieku viesnīcas pakalpojumi 813

Dzīvnieku barība 484

Jaunas mājaslapas izstrāde 972

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 2008.gadā

Izlietots administratīvajiem izdevumiem: 1455

t.sk. Grāmatvedība un gada pārskata sagatavošana 566

Sakaru izdevumi 738

Biedru nauda 25

Inventāra iegāde 44

Bankas komisijas 82