Nepaej garām!

Ja nepalīdzēsi Tu, iespējams, nepalīdzēs neviens!
1. Ja Tev šķiet, ka dzīvnieku spīdzina vai tur nepiemērotos apstākļos, ir svarīgi, lai Tu kaut ko darītu. Iespējams, Tu esi vienīgais, kas var dzīvniekam palīdzēt!

2. Ja situācija, kurā atrodas dzīvnieks, ir kritiska un nopietni apdraud tā dzīvību un veselību, nekavējoties izsauc atbildīgos dienestus – PVD, Valsts policiju un pašvaldības policiju - zvanot uz ārkārtas situāciju tālruni 112.

3. Atbildīgajiem dienestiem ir pienākums reaģēt uz šādiem izsaukumiem, jo cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem ir administratīvi vai krimināli sodāms nodarījums, tāpēc esi nepiekāpīgs un neļaujiet sevi noraidīt! Šo dienestu amatpersonu izteikumi „Tā nav mūsu kompetence”, „Mēs ar to nenodarbojamies”, „Vajadzīgs rakstisks iesniegums” vai tamlīdzīgi ir nelikumīgi. Ja atbildīgās institūcijas arī pēc Tavas uzstājīgas prasības nereaģē, sazinieties ar to vadību!

4. Pārliecinies, ka atbildīgās amatpersonas ierodas notikuma vietā un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu cietsirdīgo izturēšanos pret dzīvnieku. Atceries, ka likums amatpersonām dod tiesības izņemt dzīvnieku, pret kuru izturas cietsirdīgi (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.pants), un nepieciešamības gadījumā pieprasi, lai tas tiktu izdarīts!

5. Ja situācija, kurā atrodas dzīvnieks, nav tik kritiska, lai būtu nepieciešama tūlītēja iejaukšanās, pieraksti svarīgākos faktus, ko esi konstatējis par cietsirdību pret dzīvniekiem, kā arī notikuma vietu un laiku. Ja iespējams, nofotografē vai nofilmē situāciju. Atrodi lieciniekus, kas vēlāk varēs apliecināt Tevis sacīto, un saglabā viņu koordinātes, lai būtu iespējams sazināties.

6. Ja iespējams, piesaisti veterinārārstu, kas var profesionāli novērtēt dzīvnieka veselības un psiholoģisko stāvokli. Lūdz, lai veterinārārsts to apliecina ar rakstisku izziņu.

7. Balstoties uz notikuma vietā savāktajiem materiāliem, sagatavo rakstisku iesniegumu atbildīgajām institūcijām. Iesniegumam jābūt īsam, taču izsmeļošam, norādot svarīgākos faktus, kas apliecina cietsirdības gadījumu, kā arī iesaistīto personu kontaktus. Iesniegumā jānorāda Tavs vārds un uzvārds (juridiskajai personai — nosaukums) un adrese. Neaizmirsti iesniegumu parakstīt un datēt!

8. Atbildīgajām amatpersonām jāsniedz Tev atbilde 15 dienu laikā. Atbildes sniegšanas termiņu var pagarināt līdz 30 dienām, ja nepieciešamas papildus pārbaudes vai ziņas. Par pārbaudes pagarināšanu atbildīgajām amatpersonām jāsniedz Tev informācija. Ja amatpersonu sniegtā atbilde Tevi neapmierina, Tev ir tiesības to pārsūdzēt. Atbildē jābūt norādītai pārsūdzēšanas kartībai. Ja tāda nav norādīta, atceries, ka jebkuras amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt augstākstāvošai amatpersonai!

9. Saglabā visu savu iesniegumu, kā arī amatpersonu atbilžu un citu dokumentu kopijas! Fiksē un saglabā datus un kontaktus amatpersonām, kas ar Tevi sazinājušās! Liec amatpersonām saprast, ka neatkāpsies no savām prasībām!

10. Ja Tev šķiet, ka netiksi galā saviem spēkiem, lūdz palīdzību dzīvnieku aizsardzības organizācijām – DzīvniekuSOS (www.dzivniekusos.lv , tālr. 26664407), LKF Dzīvnieku aizsardzības grupai (www.patversme.lv , 67531540), biedrībai "Ulubele" (www.ulubele.org, 27863333), patversmei „Dzīvnieku Draugs” (www.dzd.lv , tālr. 67500491). Ja situāciju neizdodas atrisināt oficiālā ceļā, ziņo par to masu medijiem! Viena ziņa medijos var mainīt amatpersonu rīcību!

(c) DzīvniekuSOS, 2009
Pēc PETA un LKF dzīvnieku aizsardzības grupas materiāliem